Szybka ścieżka 1.1.1/2015

 

Centrum Badawcze Powłok Ochronnych CEBAPO Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie i wykonanie dwóch innowacyjnych nanopowłok technicznych, nakładanych metodą plazmową, poprawiających żywotność ekranów kotłów energetycznych”.

 

Przedmiotem projektu jest opracowanie i wykonanie dwóch innowacyjnych nanopowłok technicznych, nakładanych metodą plazmową, na ekrany kotłów energetycznych. Jedna z nich dedykowana będzie dla kotłów narażonych na silną erozję i korozję, druga do zastosowania w przypadkach szczególnie zagrożonych degradacją chemiczną.

 

Planowane efekty to m.in.:

 

-podwyższenie odporności powłoki kotła na szersze spektrum substancji agresywnych,

-zwiększenie różnorodności wsadu spalanych odpadów,

-obniżenie emisji tlenków NOx do środowiska,

-wydłużenie żywotności ekranów kotłów energetycznych,

-obniżenie kosztów eksploatacji i częstotliwości remontów kotłów.

•          Wartość projektu: 5 087 100,00 PLN

•          Dofinansowanie projektu z UE: 3 154 480,00 PLN

•          Okres realizacji projektu: 2016/01/01 – 2017/12/31

 

FU                                                                                                               

 

Projekt pt.: „CEBAPO SP. Z O.O. JAKO FIRMA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, nr Umowy o udzielenie wsparcia: 33/SPPW/DPP/2013. 

Szczegóły – kliknij tutaj: http://www.cebapo.pl/firma-odpowiedzialna-spolecznie