Kontakt

Centrala Warszawa

Malwina Wodzyńska

tel. 601501694

Centrum Badawcze
Powłok Ochronnych

CEBAPO Sp. z o.o.
NIP: 679-28-88-078
REGON: 120236089
KRS: 0000257979
Kapitał zakładowy:
2.350.000,00 złotych
Sąd Rejonowy w Warszawie

Mapka Cebapo

Formularz kontaktowy

FU                                                                                                               

 

Projekt pt.: „CEBAPO SP. Z O.O. JAKO FIRMA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, nr Umowy o udzielenie wsparcia: 33/SPPW/DPP/2013. 

Szczegóły – kliknij tutaj: http://www.cebapo.pl/firma-odpowiedzialna-spolecznie