Natryskiwanie cieplne

Natryskiwanie cieplne

Natryskiwanie cieplne jest obecnie stosowane praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu.

Do najważniejszych zalet tej metody można zaliczyć:

 • Możliwość zastosowania każdej skali produkcyjnej. Natryskiwanie moze być wykonywane za pomocą urządzeń w pełni zautomatyzowanych, których praca sterowana i kontrolowana jest komputerowo, jak również za pomocą prostych, tanich i łatwych w obsłudze przenośnych urządzeń ręcznych, możliwych do zastosowania w warsztacie lub w terenie.
 • Prosty, niezłożony proces technologiczny,
  polegający na odpowiednim przygotowaniu przedmiotu i jego powierzchni, nałożeniu powłoki z odpowiednio wybranego materiału powłokowego i w razie potrzeby przeprowadzenia obróbki mechanicznej, cieplnej lub uszczelnienie powłoki.
 • Możliwość nakładania powłoki z materiałów o różnych składach chemicznych lub z mieszaniny kilku materiałów, co umożliwia wytwarzanie powłok o precyzyjnie dobranych właściwościach, odpowiednio do przewidywanych warunków eksploatacyjnych.
 • Prawidłowo prowadzony proces, nie powoduje nagrzewania pokrywanego przedmiotu do temperatury wyższej niż 80
  st. C, co eliminuje ryzyko powstania w natryskiwanym przedmiocie jakichkolwiek naprężeń lub zmian strukturalnych. Wyjątkiem są tutaj powłoki tzw. przetapialne, powiązane dyfuzyjnie z podłożem.
 • Powłoki natryskiwane cieplnie można nakładać nie tylko na elementy metalowe, ale z różnych materiałów niemetalowych, np. z drewna, szkła, ceramiki, tkaniny, gipsu itd.
 • Grubość powłoki natryskiwanej może wynosić, zależnie od potrzeb, wielkości i kształtu pokrywanego przedmiotu oraz rodzaju zastosowanej metody natryskiwania, od kilku setnych części milimetra do kilku a nawet kilkunastu
  milimetrów.

Do każdego zapytania dobieramy odpowiednio rodzaj powłoki. Przygotowujemy powłoki odporne na:

 • działanie korozji atmosferycznej lub słodkowodnej 
 • działanie korozji atmosferycznej lub słodkowodnej o podwyższonej agresywności 
 • działanie korozji poprzez środowisko morskie 
 • działanie wysokich temperatur i erozję


Usługa natryskiwania cieplnego wykorzystywana w
nakładaniu powłok antykorozyjnych polega na przeprowadzeniu czynności kolejno następujących po sobie:

 1. czyszczenie powierzchni poprzez obróbkę strumieniowo ścierną
 2. nakładanie powłoki (dobór odpowiedniej)
 3. malowanie powierzchni elementu zestawem farb

W ramach współpracy oferujemy Państwu nakładanie powłok antykorozyjnych i technicznych oraz regenerację części maszyn i urządzeń

FU                                                                                                               

 

Projekt pt.: „CEBAPO SP. Z O.O. JAKO FIRMA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, nr Umowy o udzielenie wsparcia: 33/SPPW/DPP/2013. 

Szczegóły – kliknij tutaj: http://www.cebapo.pl/firma-odpowiedzialna-spolecznie