Ład organizacyjny

dobre praktyki cebapo

Wdrożenie i przestrzeganie zasad dobrych praktyk z zakresu ładu organizacyjnego, w szczególności poprzez:

  • opracowanie, wdrożenie i stałą ewaluację strategii CSR
  • wdrożenie narzędzi dialogu z interesariuszami
  • raportowanie,
  • usprawnienie systemu zarządzania
  • budowę kultury organizacyjnej

 Wizja profesjonalnej, kompleksowej obsługi przedsiębiorstw pod kątem antykorozji jest przez nas realizowana w praktyce. Priorytetem w naszych działaniach są skuteczne i nowoczesne rozwiązania zapewniające trwałość powłok na lata

W celu sprostania potrzebom Klientów stale podnosimy kwalifikacje i dopasowujemy ofertę do ich wymagań. Jakość oferowanych produktów objawia się nie tylko w gwarantowanej wymaganej niezawodności, ale także łączy się z zachowaniem ustalonych terminów i zaplanowanego budżetu działania.

 

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

FU                                                                                                               

 

Projekt pt.: „CEBAPO SP. Z O.O. JAKO FIRMA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, nr Umowy o udzielenie wsparcia: 33/SPPW/DPP/2013. 

Szczegóły – kliknij tutaj: http://www.cebapo.pl/firma-odpowiedzialna-spolecznie