Środowisko

nasze działania na rzecz środowiska

 W ramach działań służących  usprawnieniu procesów i procedur proekologicznych

w przedsiębiorstwie, firma CEBAPO opracuje mapę interesariuszy pod kątem aspektu środowiskowego oraz wdroży certyfikat NORSOK i ISO  9001 oraz 14 001, rozpocznie także edukację ekologiczną interesariuszy w trakcie  I Ogólnopolskiego Dnia Metalizatora oraz zmniejszy ilości zużywanych mediów oraz surowców o około 15% w stosunku do wartości obecnych - poprzez usprawnienie procedur wewnątrzfirmowych.

FU                                                                                                               

 

Projekt pt.: „CEBAPO SP. Z O.O. JAKO FIRMA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, nr Umowy o udzielenie wsparcia: 33/SPPW/DPP/2013. 

Szczegóły – kliknij tutaj: http://www.cebapo.pl/firma-odpowiedzialna-spolecznie